Gruppenräume

9- Ruheraum mit personalisierten Betten

10- Froschgruppe

12- Käfergruppe U3 Gruppe

14- Therapieraum

15- Igelgruppe

16- Bärengruppe

17- Elefantengruppe U3 Gruppe

18- Nebenraum, jeweilig angrenzend an jeden Gruppenraum